Ako to vyzerá vo vitálnom svete?

Sri Chinmoy: Vo vitálnom svete, ktorý nasleduje hneď po fyzickom svete, je ohromný zmätok a nepokoj, neistota, nejasnosť, nespokojnosť a pocit neúplnosti. Napriek tomu v týchto silách a prostredníctvom nich pôsobí obrovská moc. Tento svet je časťou priechodu, cez ktorý duše pred narodením prichádzajú do fyzického sveta a ktorým sa po smrti vracajú späť do vyšších svetov. Tento vitálny svet je veľmi chaotický. Ak tam vstúpite, uvidíte mnoho rozbitých a zničených vecí, akoby túto oblasť zasiahol cyklón. Bytosti, ktoré prechádzajú cez tento vitálny svet, nie sú zvyčajne šťastné. Šťastnými sa stanú až vtedy, keď ním prejdú a vstúpia do vyššieho vitálneho sveta, kde je vedomý cieľ a snaha o vzostup.