Povedali ste, že každá inkarnácia je odrazový mostík k realizácii Boha. Znamená to, že v tomto živote nemôžeme dosiahnuť Boha?

Sri Chinmoy: Nie, vôbec nie. Je to záležitosť ašpirácie a predchádzajúceho zázemia. Ak niekto ašpiroval a meditoval v predchádzajúcich životoch, potom nie je žiadny dôvod, prečo by vďaka svojej ašpirácii nemohol v tomto živote dosiahnuť realizáciu. Keďže všetci napredujeme smerom k realizácii, v jednej alebo inej inkarnácii k tejto realizácii určite dôjde. Ako som už povedal, je to záležitosť duchovného vývoja ašpiranta.