Ak hľadajúci zomrie, končia všetky jeho povinnosti a práca v období medzi jeho smrťou a narodením? Alebo bude schopný vedome pracovať či nejakým spôsobom pokračovať v začatej práci, kým sa vráti na zem?

Sri Chinmoy: Záleží na tom, čo konkrétny hľadajúci dosiahol. Predpokladajme, že pokročilý hľadajúci opustil telo. Keď bol na zemi, chcel dosiahnuť veľa vecí, ale nemohol. Čo bude robiť? Keď opustí telo, musí prejsť cez fyzický obal, vitálny obal, mentálny obal a ďalšie obaly, a potom vstúpi do sveta duší. Ak sa on sám nechce vrátiť na zem desať alebo dvadsať rokov, a ak to nie je ani Božia Vôľa, aby sa vrátil, môže medzitým svoju prácu na zemi urobiť prostredníctvom niekoho, kto je ešte na zemi a je mu najbližší. Keďže je to pokročilá duša, môže preniesť vôľu svojej duše na svojho najdrahšieho na zemi z miesta, kde sa nachádza. Bežné ľudské bytosti to však po opustení tela nedokážu.

Povedzme napríklad, že niekto chce, aby jeho deti získali vysokoškolský titul. Po odchode z tela, pokiaľ je duša vo vitálnom svete, v jemnom obale, môže tieto túžby a obyčajné želania poslať svojim deťom. Duša cez vitál ešte udržiava určitý fyzický kontakt so zemou. Obyčajné pozemské túžby sa tak môžu naplniť alebo posilniť vôľou človeka, ktorý opustil telo pred jedným alebo dvoma rokmi.

Keď sa však duša vráti do vyšších úrovní, v tom čase nebude mať túžby, nebude chcieť takto pôsobiť na svojich synov alebo dcéry, ktorí sú ešte na zemi. Duša sa už nebude starať o pozemské uspokojenie svojich detí, o naplnenie ich nespočetných pozemských túžob. Ale ak má duša pre svojich drahých nebeskú túžbu, z vyšších svetov sa bude snažiť zvýšiť ich ašpiráciu a všemožne im pomáhať. Pôjde za mocnými dušami, ktoré sú ešte na zemi, a bude ich prosiť, aby v duchovnom svete pomohli jej drahým. Ale ak to je veľmi vysoko vyvinutá duša a vidí, že niekto je naozaj úprimný a ašpiruje, môže tomuto človeku pomôcť sama.