Uvidíme ťa, keď ty opustíš telo?

Sri Chinmoy: Možno ma uvidíte vo sne na minútu alebo dve. Keď duchovní Majstri, opustia telo, často otvoria svojim žiakom na niekoľko minút tretie oko.