Je možné, aby duchovný človek, ktorý zomiera bolestivou smrťou, premenil pomocou meditácie bolesť na radosť?

Sri Chinmoy: Ak je niekto úprimný hľadajúci, zažije veľkú radosť, i keď umiera. Napriek tomu, že fyzické môže trpieť, blaženosť duše vyjde do popredia a umožní mu vedome meditovať. Niekedy sa stane, že keď vedome vstúpime do bolesti, naša vlastná odvaha v samotnej bolesti sa premení na radosť. Človek môže vedome vstúpiť do bolesti aj vtedy, keď podstupuje vážnu operáciu. Keď som bol mladý – mal som asi osemnásť alebo devätnásť rokov – urobil som to pri jednej vážnej operácii. Zatiaľ čo ma lekár operoval, vedome som vstúpil do bolesti a cítil som skutočnú radosť. Usmieval som sa na lekára a on to jednoducho nemohol pochopiť. Toto môže zažiť každý.