Nedávno mi zomrela priateľka, veľmi duchovne založená pani. Prídu ju v krásnom Nebi privítať jej priatelia?

Sri Chinmoy: Ak sú jej priatelia tiež duchovní a veľmi rozvinutí, samozrejme ju prídu privítať, ak sú ešte v Nebi. Ale ak opustili telo dávno pred ňou, kto vie, kde sú teraz? Môžu byť v oblasti Neba, alebo sa stále môžu túlať vo vitálnom svete, alebo už môžu mať ďalšiu inkarnáciu. Ale ak prešli vitálnym, mentálnym a niekoľkými ďalšími svetmi a teraz sa radujú z blaženého odpočinku v Nebi, a pokiaľ si zachovali k tvojej priateľke láskavý vzťah, potom ju prirodzene prídu privítať. Pomôžu jej tešiť sa z blaženého života v Nebi.

Chcel by som vám porozprávať o svojej matke, ktorá bola veľmi, veľmi duchovná. Keď moja matka opúšťala telo, môj veľmi blízky príbuzný videl vo sne, že ju matkini priatelia prichádzajú vziať na zlatom voze. Keď zomrel môj otec, jeden z mojich strýkov, ktorý bol vtedy v meste, videl iného môjho strýka a niekoľko ďalších ľudí, ako prichádzajú po môjho otca na zlatej lodi. Mnohí ich prišli privítať, pretože oni aj mnohí ich priatelia a príbuzní boli veľmi duchovní.

V prípade takmer všetkých veriacich a duchovných ľudí príbuzní prídu. Pre duchovných ľudí je jednoduchšie prísť, pretože majú takmer voľný prístup na tento svet. Keď bežní ľudia, ktorí nie sú duchovní a neašpirujú, opustia telo, nejdú hneď k Bohu. Zostanú vo vitálnom svete a veľmi trpia. Keď jednému žiakovi zomrel otec, odišiel do vitálneho sveta, kde s ním nezaobchádzali dobre. Mal tam dosť problémov, až kým sa ho jedna z vitálnych bytostí nespýtala, či vo svojom živote poznal nejakých pobožných alebo duchovných ľudí. Odpovedal: „Áno, poznám priateľa svojej dcéry,“ ktorým som bol zhodou okolností ja. Keď vyslovil moje meno, vitálne bytosti okamžite vedeli, s kým má spojenie, a okamžite ho prepustili. Potom mohol opustiť vitálny svet, svet mučenia, a odísť do veľmi dobrého vyššieho sveta.

Keď ďalšej žiačke zomrel otec, išiel na veľmi vysoké miesto, ale nebol tam spokojný. Jej otec ma videl len raz, v Kanade, ale keď ma videl, celé jeho telo bolo zaplavené od hlavy až po päty nevýslovnou radosťou. Keď teda opustil telo a nebol spokojný s úrovňou, na ktorej bol, jeho duša prišla za mnou a povedala: „Chcem ísť do vyššieho sveta.“ Zavolal som teda jedného zo svojich priateľov, Jyotisha, aby ho vzal na úroveň, kde žil. Teraz je v tomto veľmi vysokom svete nesmierne šťastný. Niekedy za mnou príde a vyjadrí svoju najhlbšiu radosť. Keď si zoberie ďalšiu inkarnáciu, budem o tom vedieť. S najväčšou pravdepodobnosťou sa inkarnuje do talianskej rodiny, ale to úplne závisí od Vôle Najvyššieho. A samozrejme, že do toho budem trochu zasahovať, pokiaľ bude chcieť ísť na nejaké miesto, s ktorým nebudem súhlasiť. Niekedy duše robia chyby, keď rozhodujú o svojej ďalšej inkarnácii. Ak sú tie duše veľmi blízke môjmu srdcu, nedovolím im to. Verte mi, práve teraz, keď sa s vami rozprávam, dostávam vnútornú vibráciu od jej otca. Chce prísť do rodiny jedného z našich žiakov. Teraz po prvýkrát vidí vnútorné spojenie. Predtým chcel ísť do talianskej rodiny, ale teraz, počas toho ako rozprávam, mi vo vnútornom svete posiela správu, že chce prísť do rodiny jedného z našich žiakov. Nič nám neurobí väčšiu radosť, ako keď bude s nami. A uvidíme, čo urobí ten druhý otec, keď si trochu oddýchne.