Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť, ako na nás pôsobí zákon karmy v tomto živote a ako nás bude ovplyvňovať v budúcom živote?

Sri Chinmoy: Svoju minulosť si nesieme v sebe. Je to nekonečný prúd. „Ako zaseješ, tak budeš žať.“ Musíme vedieť, že ak urobíme niečo zlé, potom sa dnes alebo zajtra dostaví výsledok, buď vo fyzickom, alebo vo vnútornom svete. Ak budem neustále kradnúť, jedného dňa ma chytia a zavrú do väzenia. Možno ma nechytia dnes, ale jedného dňa sa to stane. A keď urobím niečo dobré, keď sa budem modliť, meditovať a robiť božské veci, aj to prinesie výsledok. Niekedy vidíme, že niekto urobil niečo zlé, ale užíva si svet. Možno však vo svojej minulej inkarnácii urobil niečo výnimočné, niečo obdivuhodné, a teraz si užíva výsledky svojich dobrých činov, zatiaľ čo výsledky jeho zlých skutkov ešte nezačali prinášať ovocie. Na sklonku svojho života alebo v budúcom živote bude určite potrestaný.

Zákon karmy je pre obyčajného, neašpirujúceho človeka nevyhnutný a neodvratný. Zákon karmy vždy zväzuje; omotá sa okolo neho ako had. Musí zaplatiť mýto, daň; zákon karmy je nemilosrdný. Ale na druhej strane existuje niečo, čo sa nazýva Božia Milosť. Bol som nevedomý a urobil som niekoľko vecí zle. Ale ak budem roniť horké slzy a prosiť o odpustenie, pochopiteľne zasvitne Boží Súcit. Keď človek vstúpi do duchovného života, jeho karmu možno ľahko anulovať, ak to je Božia Vôľa, ktorá pôsobí prostredníctvom duchovného Majstra. Božia nekonečná Milosť môže pomaly anulovať výsledky jeho zlej karmy a urýchliť výsledky jeho dobrej karmy. Ak hľadajúci nielen chce duchovný život, ale ho aj každý deň úprimne praktizuje, môže stáť nad zákonom karmy, pretože Boh určite zaplaví hlavu a srdce oddaného ašpiranta Svojou nekonečnou Milosťou. Samozrejme, nemôžem stále robiť nebožské veci a myslieť si, že Boh mi vždy odpustí. Nie. Ale ak Boh vidí, že sa v mojom vnútri objavuje dušeplný plač, ak vidí, že úprimne ašpirujem a chcem sa vyslobodiť zo siete nevedomosti, nielenže mi odpustí, ale dá mi aj potrebnú silu, aby som už tú istú chybu neurobil.

Keď sa v budúcej inkarnácii vrátime, samozrejme, musíme začať svoju cestu podľa výsledku svojej minulej karmy. Ak sme urobili mnoho vecí zle, nemôžeme čakať, že v ďalšej inkarnácii realizujeme najvyššiu Pravdu. Ale s Božou Milosťou môžeme ľahko anulovať zlé veci, ktoré sme urobili počas tohto života.