Majster a žiak

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Agni Press roku in 1985. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.