4.

Skutočným Majstrom nikdy nemôže byť ten,
kto ťa prijme za žiaka
    podľa tvojich vlastných podmienok.