3.

Vynikajúcim duchovným Učiteľom je ten,
koho oči sú prísne
a koho srdce odpúšťa.