2.

Ľudský učiteľ hovorí študentovi,
„Pracuj so mnou a ja ti dám všetko.“
Božský Učiteľ hovorí žiakovi,
„Nechal som Boha na teba čakať.
Neotáľaj, poď Ho so mnou navštíviť.“