10.

Najvyšším zasvätením je, keď Majster povie žiakovi: „Vezmi si, čo mám,“ a žiak povie Majstrovi: „Vezmi si ma takého, aký som.“