Part II — Choosing a Guru

Časť II - Výber Gurua

A great teacher inspires
The seeker.

Veľký učiteľ inšpiruje
hľadajúceho.

Veľký učiteľ ašpiruje
v hľadajúcom a prostredníctvom neho.

Veľký učiteľ vie,
že on je dušou cesty hľadajúceho
a tiež cieľom jeho cesty.

Existujú tri druhy duchovných učiteľov. Jeden povie: „Urobím všetko za teba, moje dieťa. Ty nemusíš robiť nič. Môžeš spať, môžeš piť, môžeš sa tešiť z vitálneho života, môžeš robiť čokoľvek. Len zostaň vo svojom svete a ja ti dám realizáciu a oslobodenie. Nemusíš robiť nič.“ Od takéhoto duchovného Majstra by ste mali zostať vzdialení tisíce kilometrov.

Druhý učiteľ povie: „Povedal som vám, čo je Pravda. Snažil som sa vás inšpirovať. Zohral som svoju úlohu. Teraz musíte tvrdo pracovať, aby ste dosiahli svoj cieľ. Teraz musíte objaviť svoju vlastnú vnútornú božskosť.“ Takýto učiteľ nevyrieši žiadny zo žiakových problémov. Tento duchovný učiteľ je slabý, aj keď je úprimný.

Potom je tu tretí druh učiteľa. Na základe svojej absolútnej jednoty s Najvyšším povie žiakovi: „Dieťa moje, kráčajme spolu. Ty budeš ašpirovať a ja prinesiem od Najvyššieho nekonečnú Milosť a Súcit. Mám svoju vlastnú spásu, ale budem kráčať s tebou a viesť ťa. Pracujme spolu.“ On je skutočný duchovný učiteľ.

Ako môže ašpirant vedieť, či je Majster, ktorý sa vydáva za realizovaného, skutočne realizovaný? Realizovaný duchovný Majster nie je niekto s krídlami a svätožiarou, podľa ktorej ho spoznáte. Je normálny, až na to, že vo svojom vnútornom živote má nekonečný Mier, Svetlo a Blaženosť. Ak teda prídete k duchovnému Majstrovi a očakávate niečo iné ako nekonečný Mier, Svetlo, Blaženosť a Silu, budete sklamaní. Musíte však vedieť, či ste schopní ho posúdiť. Ak neviem nič o lekárskej vede, ako posúdim skvelého lekára? Iba iný lekár ho bude vedieť správne posúdiť.

Pokiaľ ide o duchovný život, skutočný hľadajúci, ktorý má úprimnú ašpiráciu a oddanosť, už získal trochu vnútorného Svetla. Kvôli jeho ašpirácii ho Boh obdaril troškou Svetla a s týmto Svetlom v pravom duchovnom Majstrovi určite niečo uvidí a pocíti. Ak je niekto v duchovnom živote naozaj pokročilý a na svojej vnútornej ceste robí rýchly pokrok, potom svojou ašpiráciou najlepšie posúdi, či je duchovný Majster pravý alebo nie. Najlepším sudcom je úprimná ašpirácia človeka.

Nerealizovaný Majster vás môže klamať jeden deň, mesiac alebo niekoľko rokov, ale nemôže vás klamať stále. Ak je vaša úprimná ašpirácia stopercentne čistá a nechcete nič iné ako Boha, potom vás Boh nenechá pri neúprimnom, nerealizovanom Majstrovi donekonečna. Je to nemožné!

Ľudia veľmi často prichádzajú a snažia sa posúdiť, či je Majster dokonalý alebo nie. Tu sa môžu ľahko pomýliť. Ak je Majster pravý – to znamená, že Majster realizoval Boha – potom to, čo sa im môže zdať ako slabosti Majstra, im nebude brániť v realizácii seba samého.

Na druhej strane, takzvané ľudské slabosti sú jedna vec; ale ak sa Majster oddáva nižšiemu vitálnemu životu, sexuálnemu životu, potom je takýto Majster veľmi zlý a musíte ho opustiť. Ak v Majstrovi necítite čistotu, ak v ňom nevidíte dokonalosť nižšieho vitálneho života, emocionálneho života, potom sa mu musíte zďaleka vyhnúť. Ako inak by ste od neho mohli získať dokonalosť svojho vlastného vitálneho života?

Niektorí Majstri majú svoju realizáciu, skutočnú realizáciu, a napriek tomu ich niektorí žiaci opúšťajú. Ale myslíte si, že Majster nie je realizovaný len preto, že ho ľudia opustili? Nie, sú to vlastné nedokonalosti a obmedzenia ašpirantov, ktoré ich od Majstra odvedú. Niektorí ľudia prídu až do určitého bodu a potom vyjde do popredia ich vitál alebo ego a oni nechcú ísť ďalej.

Niektorí ľudia prijmú duchovný život na dva roky, šesť rokov alebo dokonca na desať rokov a potom sa unavia. Ak sa človek unaví, keď kráča po duchovnej ceste, a opustí ju, nie je to nevyhnutne plán Najvyššieho. Nesnažte sa teda súdiť Majstra len preto, že ho mnohí opúšťajú. Mnohí odídu, ale mnohí ďalší prídu.

Aj keď je Majster pravý, nemusí byť určený pre vás. Ako spoznáte, že ste našli svojho vlastného Majstra? Je to takto. Okolo vás môže byť veľa ľudí, ale keď uvidíte určitého človeka, okamžite pocítite radosť. To znamená, že vaša duša má s tým človekom nejaké spojenie. Pred vami môže byť desať osôb a k deviatim z nich nemusíte cítiť nič. Ale tvár alebo samotná prítomnosť jednej osoby vám dáva radosť. V takom prípade si musíte uvedomiť, že táto osoba má s vami nejaké vnútorné spojenie.

Ak máte vnútorné spojenie so skutočným Majstrom, pravdepodobne existuje už mnoho inkarnácií. Takže v okamihu, keď uvidíte tohto konkrétneho Majstra, budete mať nesmiernu, obrovskú radosť. Celá vaša bytosť bude zaplavená vnútornou radosťou a svetlom. Budete cítiť, že váš život konečne našiel svoj zdroj v Majstrovi. Budete cítiť, že vy ste list a Majster je strom. Duchovný Majster, ktorý vám dáva bezprostrednú radosť, spontánnu radosť, nesmiernu radosť, je váš Majster. Niekedy, ak máte šťastie, môžete nájsť svojho Majstra hneď, keď po prvý raz uvidíte nejakého duchovného Majstra. Na druhej strane, možno budete musieť navštíviť viacerých duchovných Majstrov.

Keď nájdete Majstra, ktorého samotná prítomnosť vám prináša okamžitú inšpiráciu, radosť, mier a blaženosť, potom si musíte položiť poslednú a absolútne najdôležitejšiu otázku: „Ak mi tento Majster nedá realizáciu, oslobodenie alebo čokoľvek, po čom túžim, dokážem mu napriek tomu dať svoju lásku, oddanosť, odovzdanosť, svoj život?“ Ak je odpoveď: „Áno, nechcem od neho nič, len aby som mu mohol slúžiť a dať mu to, čo mám a čím som,“ potom budete s istotou vedieť, že je to váš Majster. On je absolútne váš Majster.

Existuje príslovie: „Keď je žiak pripravený, objaví sa učiteľ.“ Ale mnohokrát – tisíckrát sa stáva, že Majster príde a žiak je tiež pripravený, ale pred žiakom je závoj nevedomosti. Nevidí svetlo, hoci je priamo pred ním. Ak sa pred vás postaví váš vlastný učiteľ a dvadsaťkrát vám požehná, ani vtedy ho nemusíte spoznať. Učiteľ vás spozná, ale nemôže vám povedať: „Ty si môj žiak,“ pretože by ste to nepochopili. Budete si napríklad myslieť: „Mám milióny dolárov. Preto mi hovorí, že som jeho žiak. Žiada ma, aby som sa stal jeho žiakom len preto, aby mi mohol zobrať peniaze alebo niečo iné.“

Keď niečo na tomto svete objavíme sami, len vtedy cítime, že je to pravda. Keď niečo objaví niekto iný a povie nám to, neveríme mu, pochybujeme. Ak z vášho vnútra príde poznanie, že som váš Majster, cítite, že je to váš vlastný objav. Ale ak vám to poviem ja, vtedy cítite, že máte plné právo o mne pochybovať. Videl som dosť úprimných hľadajúcich, ktorí boli predurčení stať sa mojimi žiakmi a skôr či neskôr sa nimi naozaj stali, ale niečo im vtedy bránilo prijať ma. Keby som im to povedal, ich poznanie by to neurýchlilo. Naopak, len by ich to ešte viac zdržalo. Tak som mlčal, aby – keď dozrie čas – mohli mať uspokojenie z vlastného objavu.

V duchovnom živote sú učitelia, ktorí vás môžu učiť niekoľko rokov, a sú aj takí, ktorí vás môžu učiť priamo od materskej školy až po najvyššie univerzitné kurzy. Majú schopnosť vyniesť vás až do najvyšších výšok. Aj keď je učiteľ úprimný, ak nemá schopnosť doviesť vás k tomu najvyššiemu, prirodzene ho opustíte, keď sa dostanete tak ďaleko, ako vás môže doviesť. Na druhej strane, existujú aj takzvaní Majstri, ktorí vôbec nemajú schopnosť učiť, ale budú sa snažiť udržať si vás čo najdlhšie, len aby vás využili. Ale ste to vy, kto musí vedieť, či vám učiteľ dokáže pomôcť. Vaša vnútorná bytosť vám povie, či robíte uspokojivý pokrok alebo nie. Vo chvíli, keď budete mať pocit, že napriek svojej úprimnosti nerobíte vôbec žiadny pokrok, nestrácajte čas. Máte plné právo opustiť učiteľa, kedykoľvek budete chcieť.

Niekedy sa však stáva, že učiteľ má pravé, skutočné poznanie, ale študent sa nechce učiť pravdu spôsobom, akým chce učiť učiteľ – alebo skôr spôsobom, akým Božské chce, aby učiteľ učil. Veľmi často sa, žiaľ, stáva, že keď duchovný učiteľ hovorí pravdu alebo odhaľuje pravdu, pochybujúca myseľ ašpiranta ju nechápe. Ašpirant položí otázku, ale jeho mentálna pochybnosť mu nedovolí odpoveď prijať. Potom bez ohľadu na to, aká pravdivá, významná a vznešená je odpoveď, pre hľadajúceho je zbytočná.

Niektorí hľadajúci menia svojho učiteľa takmer každý mesiac. Dnes tento učiteľ, zajtra tamten, pozajtra niekto iný. Sú veľmi nepokojní a nikdy nedosiahnu osvietenie.

Učiteľ je ako loď. Ak ste na jednej lodi, ste v bezpečí. Ale ak ste jednou nohou v jednej lodi a druhou nohou v inej lodi, potom jednoducho spadnete do mora nevedomosti. Ak ste bezpečne usadení v mojej lodi alebo v lodi niekoho iného, potom je prievozník schopný odviezť vás na druhý breh. Potom keď prídete do cieľa, uvidíte, že všetky lode prišli rôznymi cestami. Cieľ je jeden, ale ciest je veľa. Nemôžete neustále meniť cesty a dúfať, že pôjdete rovnakou rýchlosťou. Hľadajúci musí byť múdry, opatrný a musí rozlišovať.

Rím je jedno miesto, ale vedie k nemu veľa ciest a každý cestovateľ sa vyberie inou cestou. Každý Majster má pravdu svojím vlastným spôsobom. Ale keď si raz vyberiete Majstra, musíte sa držať jeho cesty s absolútnou oddanosťou a odovzdanosťou, pretože v jednej chvíli môžete ísť len po jednej ceste.

Jeden Majster učí toto, iný Majster učí niečo iné a tretí Majster učí niečo úplne odlišné. Možno máte pocit, že je to ako s rôznymi predmetmi v škole: dejepis, zemepis, filozofia a tak ďalej. Ale ja si prajem povedať, že v duchovnom živote je len jeden predmet: realizácia Boha. Pre tento jeden predmet, najťažší predmet, by ste mali nasledovať jednu konkrétnu cestu. Ak je to cesta oddanosti, úžasné. Ak je to cesta poznania, úžasné. Ak je to cesta nesebeckej služby, úžasné. Na druhej strane, môžete všetky tieto cesty spojiť do jednej. Keď realizujete Boha, všetky cesty sa spoja; tri hlavné cesty oddanosti, poznania a nesebeckej služby sa nevyhnutne spoja do jednej.

Nemôžeme povedať, že naša cesta je úplne najlepšia pre každého. Nebuďme takí hlupáci. Môžeme len povedať, že naša cesta je cestou lásky, oddanosti a odovzdanosti. Ak ju chcú prijať aj ostatní, dobre. Naša cesta je pre nás najlepšia a my na nej zostávame, pretože je to cesta, ktorú Najvyšší chce, aby sme nasledovali. Aj ostatní si musia nájsť cestu, ktorá je pre nich najlepšia.

Duchovná cesta, cesta vnútorného života je celoživotný proces. Ak ste pripravení prejsť takouto dlhotrvajúcou disciplínou, len vtedy získate svojho pravého Majstra. Keď študujete, musíte to brať vážne, aby ste úspešne zložili skúšky. Podobne aj svoj duchovný život musíte brať veľmi vážne a úprimne. Tak najprv prosím, vstúpte hlboko do svojho vnútra a snažte sa cítiť, či chcete, aby vás duchovný Majster viedol po zvyšok vášho života, a či ho dokážete počúvať úplne, z celého srdca a bezpodmienečne. Ak cítite, že dokážete Majstra verne a oddane nasledovať a odovzdať svoj život jeho ceste, potom k vám Majster určite príde. Ak cítite, že bez duchovného života neexistujete a nemôžete existovať, potom si môžete byť istí, že ste na duchovný život pripravení. Ak cítite, že nemôžete zostať na zemi bez vnútorného mieru, bez vnútornej radosti, bez živého Božieho vedenia prostredníctvom duchovného Majstra – ak ste dospeli do tohto bodu – potom určite čoskoro dostanete duchovného Majstra.

Na zemi neexistuje hľadajúci, ktorý by zostal bez učiteľa, ak ho zúfalo potrebuje. Ak je jeho ašpirácia intenzívna, ak jeho vnútorný plač neustále narastá, ako môže Boh zostať spať? Je to Boh, kto v tomto hľadajúcom zapálil plameň ašpirácie, a je to Boh, kto k nemu privedie duchovného Majstra, alebo ho položí k nohám duchovného Majstra.