6.

Tvoj Majster sa pred tebou neskrýva.
Sú to tvoje oči bez vízie
a tvoja nepokojná myseľ,
ktoré ti ho nedovoľujú spoznať
aj keď stojí
priamo pred tebou
so svojím Večne Súcitným Okom.