4.

Tvoj Majster je posvätný most,
ktorý ti pomáha prejsť cez rozbúrenú rieku života
    a dosiahnuť svoj určený cieľ.