3.

Realizáciu možno dosiahnuť Božou Milosťou, milosťou Gurua a ašpiráciou hľadajúceho. Božia Milosť je dážď. Guruova milosť je semienko. Ašpirácia hľadajúceho je obrábanie pôdy. Hľa, bohatou úrodou je realizácia!