2.

Čisté srdce
    je nezničiteľné.
Istá duša
    je neobmedzená.
Pravý Majster
    je úsmevom Nekonečnosti
    a
plačom Večnosti.