5.

Ak sa plavíš loďou svojho Majstra
    k Najvyššiemu,
potom spolu so svojím Majstrom budete spievať
    večnú pieseň Jednoty.