7.

Pravý duchovný Majster musí niesť
nespočetné zodpovednosti
    svojej duchovnej rodiny.
Ale stále zostáva
v detskom vedomí,
aby svoje hľadajúce deti
naplnil radosťou a blaženosťou Boha –
    večného Dieťaťa.