2.

Duša, ktorá skutočne realizovala Boha
musí radostne zostúpiť
do pozemských ľudských problémov.