3.

On nemedituje
    pre svoju vlastnú realizáciu.
Tú už dosiahol!
Medituje
    pre tvoje osvietenie.