4.

Skutočný Guru je nesebecký, oddaný a večný žobrák, ktorý prosí Boha o všemohúcnosť a všadeprítomnosť, aby nakŕmil svojich nevedome hladných a vedome ašpirujúcich žiakov – v dokonalom súlade s potrebami ich duše.