5.

Guru je duchovný magnet, ktorý žiaka neustále priťahuje k nekonečnému Svetlu Najvyššieho.