2.

```

Duša, ktorá skutočne realizovala Boha

musí radostne zostúpiť

do pozemských ľudských problémov.

```

From:Sri Chinmoy,Majster a žiak, Agni Press, 1985
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/md