3.

Ľudský učiteľ ti ukáže
    Ako čítať.
Božský učiteľ bezsenne
    číta za teba.
Jeden vedie tvoju myseľ
    k portálu múdrosti,
druhý otvára tvoju dušu
    nebesky rozľahlému Blankytu.