Ľudské očakávanie a božské naplnenie

Jedného dňa prišiel blízky žiak veľkého duchovného učiteľa za Majstrom a povedal mu: „Majster, stále mi hovoríš, aby som od svojho života nič neočakával, ale aby som všetko očakával len od Boha. Ja verím v Boha, ale kým Ho neuvidím tvárou v tvár, ako môžem od Neho niečo očakávať? Ak vidím človeka, môžem od neho niečo očakávať, ale ak ho nevidím, čo môžem od neho očakávať? Vidím svoje ruky a niečo od nich očakávam. Vidím svoje končatiny a len preto, že ich vidím, cítim, že ich môžem o niečo požiadať. Ale pokiaľ ide o Boha, keďže ho nevidím, ako môžem od Neho niečo očakávať?“

Majster povedal: „Dieťa moje, je pravda, že si Boha nevidel, ale chcem ti povedať, že je veľa vecí, ktoré dostávaš a ktoré v skutočnosti nepochádzajú z činnosti tvojich rúk, očí alebo akejkoľvek časti tvojho tela. Je mnoho vecí, ktoré neočakávaš ani od seba, ani od nikoho iného, ale tieto veci sa dejú, hoci nevidíš žiadnu vonkajšiu príčinu ani žiadne vonkajšie úsilie človeka, ktorého poznáš. Prichádzajú Božím vlastným spôsobom, ktorý je ďaleko za tvojou predstavivosťou.“

„Majster, to je pravda. Ale musím povedať, že veľmi často, keď od Boha niečo očakávam, sa moje očakávania nenaplnia.“

Majster povedal: „Keď niečo očakávaš od seba, vždy sa tvoje očakávania naplnia?“

„Nie, Majster.“

„Ak nemôžeš splniť všetko, čo očakávaš od seba, prečo očakávaš, že Boh splní všetko, čo očakávaš od Neho? Niekto niečo očakáva, pretože si stanovil cieľ a čaká, že cieľ príde k nemu, alebo on sám chce ísť a dosiahnuť cieľ. Pretože človek má na mysli nejaký cieľ, buď tento cieľ pritiahne k sebe, alebo sám k nemu postupuje. Ale vlastné úsilie vždy nestačí na to, aby mu prinieslo úspech. Nie! Existuje vyššia sila, ktorá sa nazýva Milosť, Boží Súcit. Keď tento Súcit zostúpi zhora, neexistuje nič, čo by si nemohol od svojho života očakávať. Keď zostúpi božský Súcit, ak máš božské očakávanie, určite sa naplní.

Na druhej strane, na začiatku svojej cesty sa hľadajúci môže zamerať na nižší cieľ, pretože si ešte neuvedomuje svoje vyššie schopnosti, alebo pretože nie je oslobodený od svojich túžob. Ak človek nemá skutočnú, úprimnú ašpiráciu, ak nie je skutočným hľadajúcim, potom mu Boh dá len to, čo vedome chce a očakáva. Ale ak sa dušeplne modlí a medituje, pretože Boh vidí jeho úprimnosť schopnosti, Boh nebude chcieť, aby dosiahol nižší cieľ. Má pre neho pripravený nekonečne vyšší cieľ.

Na začiatku môžeš očakávať len trošku svetla, ale Boh ťa pripravuje, aby ti mohol dať nekonečné množstvo Svetla. Na začiatku sa možno budeš snažiť, aby si získal len kvapku nektáru; možno budeš cítiť, že ti to stačí. Ale Boh ťa chce nakŕmiť veľmi veľkým množstvom Nektáru. Takže ak si vo svojom duchovnom živote úplne úprimný a máš nižší cieľ, Boh ti ho môže odoprieť, pretože má pre teba najvyšší Cieľ. Ale keďže tento najvyšší Cieľ nevidíš, máš pocit, že Boh je k tebe neláskavý a nestará sa o teba.“

„Čo je to nižší alebo menší cieľ?“ spýtal sa žiak.

„Poviem ti príklad,“ povedal Majster. „Kedysi som sa chcel stať sprievodcom vo vlaku. Keď som bol dieťa a vo vlaku prišiel sprievodca a pýtal si lístky, bol som taký očarený jeho pohybmi a gestami, že som sa chcel stať presne takým ako je on. A teraz sa pozri! Stal som sa duchovným Majstrom. Byť duchovným Majstrom je nekonečne väčšie dosiahnutie ako byť sprievodcom vo vlaku. Takže Boh mi nedovolil dosiahnuť tento menší cieľ.

Kedysi som sa tiež chcel stať veľkým športovcom, veľmi rýchlym bežcom, ale Boh chcel niečo iné. Nechcel, aby som sa stal veľmi rýchlym bežcom vo vonkajšom živote, ale vo vnútornom živote. Meno, sláva a úspechy športovca, ktorý je vynikajúcim bežcom vo vonkajšom živote, trvajú len niekoľko rokov. Inšpiruje mladých ľudí, to je pravda; ale inšpirácia, ktorú ponúka, sa nedá porovnať s inšpiráciou, ktorú ponúka vnútorný šampión, duchovný Majster. Keď Majster niekoho inšpiruje, vedomie tohto človeka sa pozdvihne a človek sa posunie o krok ďalej k najvyššiemu Cieľu. Pomocou inšpirácie a ašpirácie Majstra môže nakoniec dosiahnuť konečný Cieľ.“

Žiak povedal: „Ale Majster, aj keď od Boha očakávam najvyšší Cieľ – Mier, Svetlo a Blaženosť v nekonečnej miere – ani vtedy sa moje očakávania nenaplnia.“

„Syn môj, keď od Boha očakávaš Mier, Svetlo a Blaženosť, znamená to, že si si stanovil veľmi vysoký cieľ. Ak niečo očakávaš od svojich priateľov, príbuzných, susedov alebo známych, ak ti to nechcú dať, tak to jednoducho neurobia. A keď to nedostaneš, budeš nešťastný, pretože budeš cítiť, že hoci si si to zaslúžil, nedostal si to; alebo budeš cítiť, že ostatní ti to nechceli dať zo žiarlivosti a zo strachu, že by nemohli ukázať svoju nadradenosť, keby si tú vec dostal.

Ale pokiaľ ide o Boha, ak ti niečo nedá, nie je to preto, že by na teba žiarlil, alebo preto, že by si myslel, že ak ti dá svoju Nekonečnosť, nebude môcť zachovať svoju nadradenosť. Nie! Možno cítiš, že to, čo si dostal, je len maličká kvapka, zatiaľ čo ty stále očakávaš nekonečný oceán; ale keď ti Boh dá len kvapku, je to preto, že cíti, že aj táto maličká kvapka môže byť pre teba priveľa. Ale Boh postupne zvyšuje tvoje schopnosti a príde čas, keď dokážeš prijať veľkú kvapku. A nakoniec dokážeš prijať samotný oceán.

Ak od Boha niečo očakávaš, ale nedostávaš to, buď si istý, že Boh má veľmi dobrý a oprávnený dôvod, prečo ti to nedal. Je to preto, že ti v budúcnosti dá niečo oveľa lepšie. Tiež ti povie dôvod, prečo ti to odoprel. Ak nesplní tvoje očakávania, ponúkne ti Svetlo. Pomocou tohto Svetla ti objasní, prečo ti nedáva to, čo očakávaš. Na druhej strane, ak ti okamžite dá to, čo chceš, potom ti tiež povie dôvod, prečo to dostávaš teraz. Takže, dieťa moje, ak naozaj chceš niečo očakávať, neočakávaj to od seba, ani od nikoho iného, ale iba od Boha.

Naplnenie očakávania je zároveň ľudskou potrebou a božským uspokojením. Keď povieme, že sme spokojní, je to naplnenie nášho očakávania. Ale toto naplnenie očakávania sa uskutoční božským spôsobom len vtedy, keď odovzdáme svoju vôľu Božej Vôli.

V opačnom prípade sa budeme modliť k Bohu, meditovať na Boha, uctievať Ho a snažiť sa Ho potešiť nesprávnym očakávaním. Pretože sme sa osem hodín modlili, budeme očakávať, že sa na nás Boh usmeje. Ale ako vieme, že keď dostaneme od Boha úsmev, náš život bude nesmrteľný, alebo keď získame niečo iné, čo sme chceli, náš život bude naplnený?

Ak budeme od Boha očakávať božským spôsobom, objaví sa v nás Skutočnosť; a s touto Skutočnosťou dokážeme ísť k svojej Nesmrteľnosti, k svojmu najvyššiemu transcendentálnemu Cieľu.“