5.

Guru nie je telo. Guru je odhalenie a prejavenie božskej Sily na zemi.