6.

Miluj svojho Majstra.
To je krátka cesta
    k duchovnému pokroku.

Maj vieru vo svojho Majstra.
To je kratšia cesta
    k duchovnému pokroku.

Poslúchaj svojho Majstra.
To je najkratšia cesta
    k duchovnému pokroku.