Pravý žiak

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 1998. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.