5.

PRAVÝ žiak
zmenšuje zodpovednosť svojho Majstra
za premenu sveta.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998