6.

PRAVÝ žiak rovnako miluje
odstrašujúce oko
a osvecujúce srdce svojho Majstra,
pretože vie, že obidve sú
pre jeho najrýchlejší pokrok a radosť.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998