63.

PRAVÝ žiak
necháva vôľu presadzovať seba samého
rozsypanú v prachu.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998