62.

PRAVÝ žiak
dychtivo zbiera
úrodu vôle svojho Majstra.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998