26.

PRAVÝ žiak
sa nikdy neodváži
obmedziť svojho Majstra,
Neobmedzeného.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998