25.

PRAVÝ žiak slúži
svojmu Majstrovi,
Službe.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998