24.

PRAVÝ žiak miluje
svojho Majstra,
Lásku.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998