15.

PRAVÝ žiak zbožňuje
šepot krokov svojho Majstra,
prichádzajúceho po špičkách.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998