16.

Skutočne odovzdanie
PRAVÉHO žiaka svojmu Majstrovi
je jeho nezlomnou odvahou.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998