21.

PRAVÝ žiak má bolestnú úlohu
informovať svojho Majstra
o životoch bratov a sestier
bez ašpirácie.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998