38.

PRAVÝ žiak vie,
že ak niekedy sklame svojho Majstra,
stane sa pohromou pre seba samého.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998