58.

PRAVÝ žiak vie,
že prišiel na tento svet.

aby hrdo vztýčil
zástavu veľkosti života svojho Majstra.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998