57.

Vždy, keď PRAVÝ žiak príde
navštíviť svojho Majstra,
vytryskne z neho pieseň blaženosti.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998