56.

PRAVÝ žiak vie,
že kroky jeho Majstra ho súcitne,
neprestajne a neomylne zavolajú,
aby Ho nasledoval.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998