51.

PRAVÝ žiak dôrazne odmieta
jedovatý nápoj neposlušnosti Majstrovi.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998