52.

PRAVÝ žiak
prosí svojho Majstra,
aby z neho urobil
volejbalovú, basketbalovú, ping-pongovú loptičku
a tenisovú loptičku „lásky a služby“.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998