3.

PRAVÝ žiak sa usmieva,
keď sa oko jeho Majstra usmieva.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998