66.

Deduško - Boh hovorí
svojmu PRAVÉMU žiakovi — vnúčikovi:
„Vnúčik Môj, máš také šťastie.

Položil som pred tvojho otca
nekonečne dlhšiu cestu,
ale on ju nepredstaviteľne skrátil
pre teba.“
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998