31.

PRAVÝ žiak sa nadychuje a vydychuje,
opakujúc iba jednu jedinú mantru:
„Môj Majster pre môjho Majstra.“
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998