11.

PRAVÝ žiak je odolný
voči negatívnym myšlienkam.
Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998