9.

PRAVÝ žiak je odolný
voči neistému srdcu.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998